CRM Yazılımlarının Şirketlere Kazandırdıkları


CRM Nedir

CRM Nedir?

25 Ocak 2018

Gömülü Yazılım Nedir? Uygulama Alanları Nelerdir?

25 Ocak 2018

Ürün odaklı yönetim, yerini küreselleşme ile beraber müşteri odaklı yönetime bırakmıştır. Ayrıca üretim maliyetlerindeki artış, şirketlerin bireysel satışa yönelmelerine sebep olmuş ve pazarlama kanallarını etkin kullanmanın gerekliliğini de belirginleştirmiştir. Tüm bunların yanında şirketlerin hatalarını görebilmeleri ve gidişatlarını izleyebilmeleri için müşteri odaklı bir yönetim felsefesi benimsemeleri şart hale gelmiştir. Tam bu noktada şirketlerin göz ardı etmemesi gereken CRM çalışmasıdır. Peki, CRM nedir? İşte CRM ve CRM’nin şirketlere kazandırdıkları…

CRM Nedir?

CRM (Customer Relationship Management) veya “Müşteri İlişkileri Yönetimi” şirketlerin potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkileri en etkin, verimli ve karlı hale getirebilmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür.

Günümüzde CRM yazılımları, küçük, orta ya da mikro ölçekli birçok firmanın, satış karlılıklarını arttırmak için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. CRM, müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyerek satışlar için yeni stratejiler geliştirmek anlamına gelir. CRM yazılımları da, bu amaç için geliştirilmiş yazılımların tümüdür. CRM yazılımları, aynı zamanda müşterilere kendilerini özel hissettirir ve firmalar için vazgeçilmez bir yöntem haline gelir.

CRM Yazılımları Şirketlere Neler Kazandırır?

CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi, hemen hemen her şirket için büyük önem arz eder. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli bu yazılımların, şirketlere kazandırdıklarını ise şunlardır:

Kaynaklar Bölümü

Kaynaklar bölümü, şirketleri arayan kişilerin ürün alıp almamasına bakılmaksızın kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Bu bölüm sayesinde müşterilerin kayıtları, ilgilendikleri ürüne göre tutulabilmekte; kişiye özel açıklama kutuları ile bu kişilerin hangi ürünün hangi özelliği ile ilgilendiği kayıt altına alınabilmektedir.

Müşteriler Modülü

CRM yazılımlarında yer alan müşteri modülü sayesinde, müşterilerin sevkiyat ve fatura bilgileri ile kişisel verilerine kadar her türlü bilgi tutulabilir.

Satış Sipariş Bölümü

Şirketler, satış sipariş modülü ile müşterilerinin özel satış kayıtlarını tutabilirler. Hangi müşteri, hangi ürünü, hangi tarihte, hangi fiyattan almış gibi verilerin hepsini bu modül üzerinden görebilirler.

Fatura Takip Modülü

CRM yazılımlarındaki faturalar modülü ile şirketler, müşterileri ile yaptıkları ya da yapacakları tahsilatları her an görebilirler. Bu modül sayesinde, istenilen tarihler arasındaki toplam kazanç, alacak ya da vereceklerin tümü görülebilir.

Stok Takip Modülü

Şirketler; stok takip modülü sayesinde ellerindeki tüm hizmet, ürün, stok ya da fiyatları kriterler ile kaydedebilirler. Satış sipariş modülü, her ürün satıldığında stoklarla doğru orantılı olarak ilerleyecektir.

Dokümanlar Modülü

Dokümanlar modülü ile şirketler, kendileri ile ilgili tüm resim, video ya da yazıları yedekleyebilirler. Online doküman depolama modülü sayesinde, sistem çökmesi gibi durumlarda veri kaybı yaşamazlar. Kaydedilen verilere bir tık ile ulaşılabilirler.