Hizmetlerimiz

Özel Yazılım

Özel yazılım firmaların kendi iş süreçlerine özel olarak geliştirdikleri, piyasada hazır olarak satılan programlardan farklı olarak üretilen sistemler olarak tanımlanabilir. Bu ürünler, şirketlerin belli ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda olarak ortaya çıkıyor ve bu ihtiyaçları, eksikleri ya da aksaklıkları gidermek adına pratik ve daha düşük maliyetli çözümler üretilmesini sağlayan yazılımlardır.

Özel Yazılımların Ticari Alanda Yeri

Gömülü Yazılım ( Embedded )

Gömülü sistemler, daha büyük bir sistem içinde belirli kontrol işlevleri için tasarlanmış bilgisayar sistemi olarak tarif edebiliriz. Gömülü sistemler genelde mekanik ve donanım yapısını da içeren bir cihazın parçasını oluşturur. Bu sistemler, gömüldüğü cihazın kontrolü, izlenmesi veya çalışmasına yardımcı olması için kullanılır.

Gömülü Yazılım ve Ticari Önemi

CRM

CRM (Customer Relationship Management) ya da "Müşteri İlişkileri Yönetimi", firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür. CRM yazılımı, gerekli verileri toplamak yani genel müşteri tanımlamalarından farklı olarak müşteri profili, alışkanlıkları, beklentileri, konum ve bölge bilgileri gibi her müşteriyi tek tek analiz edebilecek imkânlara sahip olmak ve bu verilerin analizleri neticesinde yeni çalışma planları yapmanıza olanak sağlamaktadır.

CRM Yazılımlarının Şirketlere Kazandırdıkları

BPM

BPM, kurumsal süreçleri geliştirmek için kurum tekniklerini, pratiklerini ve yöntemlerini kullanan fonksiyon ya da kurumsal disiplin olarak tanımlanabilir. Bunun yanında toplam kalite yönetimi, yeniden yapılanma, yalın imalat ya da dış kaynak kullanımı gibi süreç geliştirmeler de BPM olarak değerlendirilir. Kötü bir iş süreci, işin gerçek yapılma zamanından çok daha fazla zaman alır. İyi bir iş sürecinde ise zaman kayıpları yok edilmiş haldedir.

BPM (İş Süreçleri Yönetimi) Nedir?

Blog

12 Aralık 2018

Mobil uygulamaların şirketler için önemi

Mobil teknolojiler, günümüzde bilgi teknolojilerinin en yaygın kullanılan biçimidir. Milyarlarca cep telefonu günün her anında kullanıcıların yanında ve aktif konumdadır. Dolayısıyla, mobil araçlar ile kullanıcıları erişmek son derece efektif bir […]
28 Kasım 2018

BPM yazılımların şirketler için önemi

Günümüzde yalnızca kurumsal şirketler değil küçük ve orta ölçekli işletmeler de, çağın gerektirdiği belli başlı kurumsal ilkelere tabii olmak durumundadır. Süreç yönetimi modern işletmecilik kavramların içerisinde önemli bir yere sahip […]
14 Kasım 2018

Özel yazılımların paket yazılımlara göre avantajları

Bilgi teknolojileri araçları, yani bilgisayar ve mobil cihazlar yazılımlar olmaksızın hiç bir fonksiyona sahip değildir. Dolayısıyla bilgi teknolojilerinden yeterince verimli biçimde faydalanabilmek için yazılım çözümleri ne sahip olmanız gerekir. 2000’li […]
Fk Bilişim Facebook
Fk Bilişim Instagram